Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika apibrėžia UAB „Diantė“, įmonės kodas: 304050021, valdomo tinklapio www.tavogroziui.lt lankytojų ir klientų asmens duomenų tvarkymą
2. Sutikdami su šia privatumo politika Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais, kaip tai numatyta šioje Privatumo politikoje
3. Asmens duomenys – tai bet kokiu turiniu ir bet kokia forma informacija, kuri gali identifikuoti fizinį asmenį.
4. Asmens duomenų valdytojas: UAB „Diantė“, įmonės kodas: 304050021, adresas/adresas korespondencijai: Šv.Gertrūdos g. 51-21, LT-44283 Kaunas, el.paštas [email protected].
5. Sutikdami su šia privatumo politika Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami Jūsų užsakymų mūsų tinklalapyje įvykdymui, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, vykdantiems užsakymų pristatymo paslaugą.
6. Sutikdami su šia privatumo politika Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų rinkimas

7. Mes renkame klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos duomenys) naudodamiesi: paskyros registracijos forma, perkant prekes, jiems pateikus savo asmens duomenis mums internetu ar kitokiu būdu.
8. Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų pateikti asmens duomenys renkami ir tvarkomi užsakymų vykdymo, užsakymų suformavimo bei supaprastinimo ir/ar pagreitinimo tikslais, taip pat užklausų ir/ar pretenzijų administravimo tikslais, prekių keitimo ar grąžinimo tikslais, bei gali būti renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
9. Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateikti asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Nepaisant anksčiau nurodyto saugojimo termino Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateiktus asmens duomenis mes galime laikyti tiek, kiek tai būtina, jeigu asmens duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką.

Slapukai

10. Siekiant Jums pagerinti naršymo mūsų tinklapyje kokybę jame naudojami slapukai (angl. cookies).
11. Slapukai – informacijos elementai, saugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų tinklapio lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi istoriją, pritaikyti tinklapio turinį, užtikrinti sklandų tinklapio veikimą, taip pat gali leisti stebėti lankymosi tinklapyje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie tinklapio lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo tinklapį tobulinti, padaryti jį patogesniu naudojimui.
12. Jūs galite bet kada pakeisti nustatymus savo įrenginiuose ir ištrinti įrašytus slapukus. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite savo naršyklėje slapukus išjungti. Išsamesnės nepriklausomos informacijos apie slapukus galite rasti kitose interneto svetainėse, pvz., http://www.allaboutcookies.org, kur rasite informacijos apie tai kaip išjungti slapukus, pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, paskaitykite savo telefono naudojimo instrukciją.

Jūsų teisės

13. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais savo asmens duomenimis, pateikus savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
14. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis kai jie yra netikslūs, prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (tokiu atveju negalėsite įsigyti mūsų prekių), gauti mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys Jums teikiami vieną kartą per kalendorinius metus. Taip pat Jūsų turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus šioje privatumo politikoje numatytus atvejus), teisę į asmens duomenų perkėlimą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, ar kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo kompetentingai institucijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. 
15. Prašymus ar paklausimus dėl Jūsų asmens duomenų galite pateikti el. paštu [email protected]. Atsakymai į tokius prašymus pateikiami per protingą terminą, tačiau ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimas

16. Ši privatumo politika galioja nuo 2019-03-20. Jos pakeitimai skelbiami jos atnaujintą versiją patalpinant tinklapyje www.tavogroziui.lt.